De Amerikaanse economie rust op de pijlers van de vrije markt en het particuliere ondernemerschap. Waarbij de invloed van de overheid zeer beperkt is. De Verenigde Staten zijn in de loop der tijd het welvarendste land ter wereld geworden. Door de enorme uitgestrektheid, de vele mogelijkheden voor de landbouw, de aanwezigheid van vrijwel alle belangrijke delfstoffen en een ondernemende en vindingrijke bevolking, hebben het land tot de machtigste economische mogendheid ter wereld gemaakt en neemt bijna een kwart van de wereldproductie voor haar rekening. De Verenigde Staten is als één van de grootste producenten ter wereld en toonaangevend in de agrarische sector. Niet alleen qua productie maar ook in verregaande mechanisatie, nieuwe landbouwmethoden en efficiëntie. In het zuiden en het westen wordt voornamelijk slachtvee gehouden, in het noorden en noordoosten en bij de grote steden melkvee. De varkenshouderij wordt voornamelijk in het noorden bedreven. De pluimveehouderij is geconcentreerd in California, New England, North Carolina en Georgia.

AgriPlaza helpt u verder! Gezamenlijk met onze partners ter plekke wordt er gezocht naar de juiste plek voor u.

Voor meer informatie over het land, een informatieavond of over het huidige aanbod, neem dan contact met ons op via het emigratieformulier;
http://www.agriplaza.eu/emigratieformulier of bel naar 0592-545451.