Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor AgriPlein Lees de algemene voorwaarden goed door voor u gebruik maakt van de internetsite die aangeboden wordt door AgriPlaza. U dient akkoord te gaan met de voorwaarden voordat u leverings- en/of productierechten aan kunt bieden, of een bod doet. Mochten er zaken onduidelijk zijn, of wilt u graag meer informatie over bepaalde zaken dan kunt u contact opnemen met het kantoor. Te bereiken op telefoonnummer 0592 - 54 54 51 of via e-mail info@agriplaza.eu.

Waarom plaatsen op internet?

  • Interactieve handel
  • Kosteloos plaatsen
  • Zeer groot publiek
  • U blijft anoniem
  • Veilige handel middels derden rekening
  • Makkelijk aanpassen/verwijderen
  • Deskundige afhandeling kantoor
  • Boer-boer transacties

Inloggen op AgriPlein

U willt graag uw aanbod plaatsen of een bieding doen. Dit is heel eenvoudig en in een paar stappen gebeurd. Via button rechtsboven in de balk, of via de ‘bieden’ knop en ‘nieuw’ knop rechts naast het aanbod opent u een pop up scherm. In dit scherm heeft u de mogelijkheid u aan te melden met emailadres en wachtwoord. Voor de juiste afhandeling dient u een aantal verplichte gegevens in te vullen. Ter controle ontvangt u een e-mail, deze e-mail dient u te bevestigen.

Veilig

AgriPlaza verzorgt de transacties. De overdracht formulieren worden tijdens kantooruren door deskundige mensen ingevuld. U krijgt de formulieren opgestuurd en dient uw handtekening te plaatsen, waarna wij de formulieren zullen opsturen naar de desbetreffende instantie zodra het geld op de derden rekening bijschreven is of we geven aan de verkopende partij aan dat het digitaal overgeschreven kan worden. Zodra de productierechten zijn overgeschreven krijgt de verkopende partij binnen een werkweek het geld overgemaakt.Voor de overige productie- en leveringsrechten geldt hetzelfde. De kopende partij maakt het geld over op een derdenrekening; zodra dit geld binnen is wordt het formulier opgestuurd. Als de kopende partij de rechten op naam heeft, wordt het geld naar de verkoper overgemaakt. Op deze manier kunt u er zeker van zijn dat alles goed geregeld wordt.

Makkelijk plaatsen op de site

Het plaatsen van uw vraag en/of aanbod gaat heel gemakkelijk. Vul de tenaamstelling en adres net zo in als dat u door de betreffende instantie bent aangeschreven (is belangrijk!). Gebruik voor het invullen van de gegevens de meest recente gegevens van RVO. AgriPlein is opgezet voor boer-boer transacties, AgriPlaza houdt zich het recht voor handelaren te weren.

Bevestigingsmail

Wanneer u gegevens opstuurt ontvangt u een bevestigingsmail van AgriPlaza waarin uw plaatsing bevestigd wordt. In deze e-mail kunt u terugvinden waar u op geboden heeft of wat u aangeboden heeft op de site. Het is belangrijk om deze mail goed te bewaren, het bevat namelijk een uniek nummer dat u nodig heeft wanneer u uw aanbod wilt wijzigen of verwijderen.

Akkoord met een bieding

Nadat het aanbod geplaatst is kan de eventuele koper gaan bieden. Als er een bod geplaatst wordt op de site krijgt de verkoper hier bericht van middels de e-mail. De verkoper is dus altijd op de hoogte van de biedingen op zijn aanbod. Wanneer de verkoper het bod hoog genoeg vindt, kan het kantoor worden ingelicht. Dit kan via de mail info@agriplaza.eu of tijdens kantooruren telefonisch op telefoonnummer 0592 - 54 54 51. De biedende partij wordt benaderd en de transactie zal verder afgehandeld worden.

Betaling van de administratie kosten

Aanbod: Voor de reagerende partij worden pas bij een transactie kosten in rekening gebracht. (kosten koper) Voor fosfaatrechten bedraagt dit € 2,-- p/kg ex. btw met een minimum van € 250,-- ex. btw

Voor alle overige productierechten wordt standaard € 250,-- ex. btw per transactie gerekend.

Vraag: Indien er een vraag staat en u wilt hierop reageren kunt u een bod plaatsen waarvoor de aanvrager het kopen kan. In dit geval bent u degene die reageert er zullen dan kosten bij u in rekening gebracht worden. (kosten verkoper) Hiervoor gelden dezelfde tarieven en wordt het totaalbedrag wat u krijgt uitgekeerd na verkoop verminderd met onze administratiekosten.

Aansprakelijkheid

AgriPlaza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aangeboden partijen via het internet. De verkopende partij is verantwoordelijk voor het leveren van de aangeboden partij. Mocht de aangeboden partij niet meer aanwezig zijn dan dient de aanbiedende partij deze zo spoedig mogelijk te verwijderen of het door te geven aan het kantoor. Dit kan via de mail info@agriplaza.eu of tijdens kantooruren op telefoonnummer 0592 - 54 54 51. De partijen die worden aangeboden dienen geleverd te worden en leverbaar te zijn. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zal er een boete van 10% van de koopprijs opgelegd worden, onverminderd het recht op verdere schadevergoedingen en vergoeding van kosten van verhaal, waaronder begrepen de kosten van rechtskundige bijstand.

Bij het niet kunnen nakomen van de aangeboden partij, wordt er € 250,-- ex btw aan administratiekosten in rekening gebracht.

Regelgeving

Voor de algemene actuele regelgeving omtrent de aangeboden productierechten zijn we aangewezen op het RVO. Dit is via het internet te vinden op www.RVO.nl, via de telefoon kunt u op nummer 088 042 42 42 informatie verkrijgen.

Voor LLB’s zijn de regels te lezen op https://www.cosunleden.nl/algemeen/suikersysteem-2017-uitgifte-extra-llb-s

Btw over de productierechten

Als landbouwregelaar hoeft er over bepaalde rechten geen btw gerekend en betaald te worden. De rechten zijn echter niet vrijgesteld van btw als er nevenactiviteiten op het bedrijf plaatsvinden. Vraag uw accountant voor de exacte regelgeving hierover

Bieden op de site

Het bieden op de site is bindend. Het bieden kan alleen door actieve producenten; voor het bieden Op betalingsrechten heeft u een RVO nummer nodig om een bod te kunnen doen. Uw bod blijft twee werkdagen tot 12 uur geldig. Wanneer u bijvoorbeeld op maandag een bod doet, dan blijft dit bod tot de volgende werkdag 12 uur geldig, in dit geval tot woensdagmiddag 12 uur. Als u op vrijdagmiddag om 16.00 uur een bod doet, blijft dit geldig tot dinsdagmiddag 16.00 uur. Op de site zal het bod dan ook veranderen in laatst uitgebracht bod, om toch de markt weer te geven.

Overig

Met AgriPlein proberen wij de boer-boer transacties te bevorderen, iedereen kan zelf zijn/haar aanbod of bieding plaatsen. Wij kunnen niet garanderen dat de aan- of verkopende partij een praktiserend agrariër is.

In het kader van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wijzen wij u op het feit dat de gegevens die ingevuld moeten worden om in te loggen, noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling van de transacties. U heeft het recht deze gegevens op te vragen en desgewenst verwijderen wij dit.

Belangrijk!

Het is als aanbieder dus zeer van belang om de mail goed bij te houden en bij een aanvaardbaar bod AgriPlaza op de hoogte te brengen om de transactie verder rond te maken.

Wij van AgriPlaza, wensen u een heel prettig, maar vooral succesvol verblijf op de site toe!