Mijn favorieten

Productierechten

De makelaars en rentmeester welke zijn aangesloten bij het Agrivesta- samenwerkingsverband adviseren en bemiddelen bij de aan- en verkoop van productierechten, toeslagrechten en emmissierechten. Zij treden niet op als handelaar, doch als tussenpersoon tussen verkoper en koper; vraag en aanbod worden door hen bij elkaar gebracht. Betalingen verlopen via een derdengeldenrekening, welke wordt beheerd door de Stichting Clientengelden Agrivesta. Het vermogen op deze derdengeldenrekening is derhalve strikt gescheiden van het bedrijfsvermogen van de samenwerkende Agrivesta ondernemingen. Bent u zelf ondernemer en overweegt u om uw rechten te verkopen, neem dan gerust contact op voor meer informatie. Bent u ondernemer en wilt u uw rechten uitbreiden, kijk dan op deze website voor ons actuele aanbod.
0 Productierecht(en) gevonden