Mijn favorieten

Planschade en nadeelcompensatie

Vanuit verschillende instanties is er vraag naar grond voor niet-agrarische doeleinden. Bijvoorbeeld voor woningbouw, bedrijventerreinen, aanleg van wegen, groen, sport, recreatie, hoogspanningsmasten (Tennet) of vaarverbindingen. In dat geval kan de overheid Wvg op u grond vestigen. In sommige gevallen kan de overheid zelfs overgaan tot onteigening. Bij zowel Wvg als onteigening komen vele juridische aspecten kijken.
 

AgriPlaza heeft de deskundigheid in huis om u bij te staan bij alle facetten die tijdens deze procedure komen kijken. Door de vele behartigde zaken is er veel kennis en ervaring aanwezig, waardoor een goede onderhandelingspositie ingenomen kan worden, met als gevolg maximale opbrengst. Wij begeleiden u tijdens het hele, soms langdurige, traject.
 

AgriPlaza werkt nooit voor de overheid!

Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring