Ik ben Klaartje van Wijk, jurist bij AgriPlaza. Binnen AgriPlaza hou ik mij bezig met zaken zoals onteigening, andere schade door overheidsingrijpen, pacht, erfpacht en agrarisch recht. Aan de HAS heb ik veehouderij gestudeerd. Daarna aan de Radboud Universiteit Nederlandse recht, Privaatrecht gestudeerd. Daarnaast heb ik ruim 15 jaar als adviseur grondzaken/ruimtelijke ontwikkeling voor de overheid gewerkt. Thuis hebben mijn man en ik een biologisch melkveebedrijf met wat nevenactiviteiten. Toen ik drie jaar oud was wilde ik – volgens zeggen – al boer worden. Mooi dat het, ondanks geen boeren achtergrond, toch zo uitgekomen is. In de landbouw ligt mijn hart.

Ik ben bij AgriPlaza terecht gekomen doordat ik mij niet zo goed meer kon motiveren om voor de overheid te blijven werken en zou daardoor thuis op de boerderij meer zaken gaan oppakken. Voor ons eigen bedrijf kwam ik in aanraking met AgriPlaza en zij gaven aan nog op zoek te zijn naar iemand die onteigening etc. op kon pakken. Omdat ik mijn werk eigenlijk altijd heel leuk vond, was dit het puzzelstukje dat op zijn plek viel: hetzelfde werk, maar dan aan de “goede kant van de tafel”, de kant van de grondeigenaar. Dat AgriPlaza als motto heeft niet voor de overheid te werken, versterkte dat gevoel alleen nog maar. De klik was er direct en ik ben dan ook vrijwel meteen aan de slag gegaan.

Het leukste aan mijn werk zijn de mensen waar ik voor en mee werk. Harde werkers, met een nuchtere, zakelijke en eerlijke mentaliteit. Onteigening, schadeloosstelling, pacht zijn allen een combinatie van recht en landbouw, dat is in mijn ogen de mooiste combinatie die er is. Ik hou van recht en van de landbouw. Vaak kun je door vooraf goed uit te zoeken waar je “juridisch gezien staat”, heel duidelijk binnen die kaders discussie voeren over de oplossing van een probleem of geschil. Het komt vaak voor dat mijn rechtsgevoel zegt, dat iets niet klopt of anders zou moeten. En het is dan prachtig als je met argumenten en goede strategieën ervoor kunt zorgen dat het op het einde van het dossier weer rechtgezet is. Daarnaast hou ik van de nuchterheid en eenvoudige oplossingen waar de klanten zelf vaak mee komen. Door het werk bij AgriPlaza, ben ik voor ons eigen bedrijf ook altijd goed op de hoogte van de ontwikkelingen. En daarnaast kunnen mijn nevenfuncties, mijn werk bij AgriPlaza ook weer versterken.