Canada is één van de meest welvarendste landen in de wereld. Met een ongerepte natuur, mooi leefklimaat, economische kansen, goed geregelde gezondheidszorg, vangnet voor sociale zekerheid en zeer lage inkomsten- en vennootschapsbelasting is Canada een aantrekkelijk land om naar toe te emigreren. Van origine is Canada ook een echt emigratieland voor de vertrekkende agrariër uit ons land.
De federale en provinciale overheden verlenen landbouwbedrijven op vrijwel elk gebied steun, o.a. door het aanleggen van irrigatiewerken, het doen van onderzoek, door maatregelen ter bevordering van prijsstabiliteit en het verlenen van gunstige kredieten. Voor melkveehouderij en pluimveehouderij wordt er gewerkt binnen een beschermde markt met quota's en gegarandeerde opbrengsten.

AgriPlaza helpt u verder! Gezamenlijk met onze partners ter plekke wordt er gezocht naar de juiste plek voor u.

Voor meer informatie over het land, een informatieavond of over het huidige aanbod, neem dan contact met ons op via het emigratieformulier;
http://www.agriplaza.eu/emigratieformulier of bel naar 0592-545451.