Een stoppende veehouder die weinig financiering meer had op zijn verkochte boerderij hebben we geholpen met het aankopen van een nieuwe woning. Maar hij houdt nog erg veel over, dat op de spaarrekening bij de bank nagenoeg niks opbrengt terwijl er wel jaarlijks vermogensrendementsheffing afgedragen moet worden. Al pratende komen we erop dat hij ook zijn geld kan investeren in datgene waar hij bijna zijn hele leven mee bezig is geweest: Grond!

We vinden in een jonge veehouder die net het bedrijf heeft overgenomen een passende gegadigde. Grond van zijn buurman komt te koop, maar dat is eigenlijk zo’n vijf jaar te vroeg. Het is mooi ontsloten en verkavelde grond, die redelijk gunstig geprijsd is. De gestopte veehouder heeft bij deze grond niet de binding die hij met zijn eigen grond had, maar vindt het wel geweldig dat hij met zijn vermogen een jonge agrariër vooruit kan helpen. En het mooiste is dat hij er ook nog een mooi rendement op heeft.

Het betreft grond die voor ca. 50.000 euro per hectare verkocht wordt. De jonge veehouder betaalt een insteek van 5%, 2500 euro per hectare, waardoor de stoppende veehouder de grond netto aankoopt voor 47.500 euro per hectare. Er wordt een geliberaliseerd pachtcontract afgesloten voor vijf jaren. Het pachtbeheer voer ik uit, dus de stoppende veehouder heeft er geen omkijken naar. Afgesproken wordt dat we uitgaan van een gemiddelde waardestijging in vijf jaar van 2,5% per jaar. En dat dit dan ook de prijs is die de jonge veehouder na vijf jaar zal betalen aan de gestopte veehouder, te weten: 56.570 euro. De gestopte veehouder heeft voor vijf jaar een rendement van bijna zes procent op het geïnvesteerde vermogen. En de jonge veehouder heeft de kans gekregen om buurmans grond te kopen op een moment dat het financieel wat beter past. Natuurlijk hebben we een recht van eerste koop en een veilige verpachter-regeling bij tussentijdse verkoop voor de pachter bedongen.

Oktober 2016