De Provincie Groningen en het Waterschap Noorderzijlvest hebben ingestemd met de milieueffectrapportage (MER) en het provinciaal inpassingsplan (PIP). Het doel hiervan is om waterberging en een natuurnetwerk te realiseren. Vanaf 11 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 zullen deze documenten ter visie worden gelegd en dan heeft u zes weken de tijd om te reageren op de plannen.

Als u denkt schade te gaan leiden ten gevolge van de plannen, is het belangrijk om daar nu al iets over te zeggen, zodat u later niet het verwijt krijgt, dat u dat dan maar eerder aan had moeten geven. Vanzelfsprekend kan AgriPlaza u bijstaan bij het indienen van een zienswijze en u bijstaan bij de afhandeling van de schade. Doorgaans zijn die uren later in de schade berekening mee te nemen en worden deze dan vergoed.

 AgriPlaza werkt nooit voor de overheid!

Neem voor meer informatie contact op met Klaartje van Wijk: 06-83338294