Zo woon je in een ongerept stukje Fries veehouderij gebied, met weids uitzicht over je landerijen en zo komt er een hele nieuwe weg over je grond en kijk je voortaan uit op een enorm viaduct. Bij de onderhandelingen voor de aankoop van de grond door de provincie is AgriPlaza jaren geleden betrokken geweest. Ondernemers wilden de komst van de nieuwe weg niet tegen houden, maar wel goed betaald krijgen voor de benodigde grond en tot slot gecompenseerd worden voor de veranderingen in het landschap. 
Op dat punt zijn we nu gekomen. Ik doe voor deze ondernemer een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade, zoals het officieel heet. Dit kan pas aangevraagd worden als het plan waar schade door wordt geleden is vastgesteld. Hiervoor heb ik de provincie benaderd en uitgelegd hoe hoog de schade ongeveer is. De provincie vraagt vervolgens aan een onafhankelijk bureau een advies uit te brengen. Daarvoor komen een jurist en taxateur van het bureau dan naar de betreffende locatie voor een hoorzitting. In dit geval was wel duidelijk wat de veranderde situatie betrof. Daar hoefden we niet al te lang bij stil te staan.  Dat er planschade is staat wel vast, hoe hoog het bedrag zal zijn daarover gaan we nog even stoeien.

Klaartje van Wijk – 06-83338294