Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor AgriPlein
Lees de algemene voorwaarden goed door voor u gebruik maakt van de internetsite die aangeboden
wordt door AgriPlaza. U dient akkoord te gaan met de voorwaarden voordat u leverings- en/of
productierechten aan kunt bieden, of een bod doet. Mochten er zaken onduidelijk zijn, of wilt u
graag meer informatie over bepaalde zaken dan kunt u contact opnemen met het kantoor. Te
bereiken op telefoonnummer 0592 - 54 54 51 of via e-mail info@agriplaza.eu.

Waarom plaatsen op internet?
• Interactieve handel
• Kosteloos plaatsen
• Zeer groot publiek
• U blijft anoniem
• Veilige handel middels derden rekening
• Makkelijk aanpassen/verwijderen
• Deskundige afhandeling kantoor
• Boer-boer transacties

Veilig
AgriPlaza verzorgt de transacties. De overdracht formulieren worden tijdens kantooruren door
deskundige mensen ingevuld. U krijgt de formulieren opgestuurd en dient uw handtekening te
plaatsen, waarna wij de formulieren zullen opsturen naar de desbetreffende instantie zodra het geld op
de derden rekening bijschreven is of we geven aan de verkopende partij aan dat het digitaal overgeschreven kan worden. Zodra de productierechten zijn overgeschreven krijgt de verkopende partij
binnen een werkweek het geld overgemaakt.
Voor de overige productie- en leveringsrechten geldt hetzelfde. De kopende partij maakt het geld
over op een derdenrekening; zodra dit geld binnen is wordt het formulier opgestuurd. Als de
kopende partij de rechten op naam heeft, wordt het geld naar de verkoper overgemaakt. Op deze
manier kunt u er zeker van zijn dat alles goed geregeld wordt.

Makkelijk plaatsen op de site
Het plaatsen van uw vraag en/of aanbod gaat heel gemakkelijk. Vul de tenaamstelling en adres net
zo in als dat u door de betreffende instantie bent aangeschreven (is belangrijk!). Gebruik voor het
invullen van de gegevens de meest recente gegevens van Dienst Regelingen.
AgriPlein is opgezet voor boer-boer transacties, AgriPlaza houdt zich het recht voor handelaren te
weren.

Bevestigingsmail
Wanneer u gegevens opstuurt ontvangt u een bevestigingsmail van AgriPlaza waarin uw plaatsing
bevestigd wordt. In deze e-mail kunt u terugvinden waar u op geboden heeft of wat u aangeboden
heeft op de site. Het is belangrijk om deze mail goed te bewaren, het bevat namelijk een uniek
nummer dat u nodig heeft wanneer u uw aanbod wilt wijzigen of verwijderen.

Akkoord met een bieding
Nadat het aanbod geplaatst is kan de eventuele koper gaan bieden. Als er een bod geplaatst wordt op
de site krijgt de verkoper hier bericht van middels de e-mail. De verkoper is dus altijd op de hoogte
van de biedingen op zijn aanbod. Wanneer de verkoper het bod hoog genoeg vindt, kan het kantoor
worden ingelicht. Dit kan via de mail info@agriplaza.eu of tijdens kantooruren telefonisch op
telefoonnummer 0592 - 54 54 51. De biedende partij wordt benaderd en de transactie zal verder
afgehandeld worden.

Betaling van de administratie kosten
Voor de reagerende partij worden pas bij een transactie kosten in rekening gebracht. Deze kosten
bedragen 1,75 % ex. btw van de totale verkoopsom, met een minimum van € 125,- per transactie.
Om de kosten helder te krijgen, zullen wij dit aan de hand van een voorbeeld uit leggen bij een
aanbiedende en vragende partij.
Er wordt een partij productierechten aangeboden op AgriPlein. U reageert, doet een bod, op deze partij. Voor u zal de partij productierechten vermeerderd worden met 1,75% (met een minimum van € 125,00)

Er wordt een partij productierechten gevraagd op AgriPlein, u heeft rechten en wilt deze
aanbieden. Dit kan door een bod te doen waarvoor de aanvrager het kopen kan. In dit geval bent u
degene die reageert er zullen dan kosten bij u in rekening gebracht worden. Hiervoor gelden dezelfde tarieven en wordt het totaalbedrag wat u krijgt uitgekeerd na verkoop verminderd met 1,75% (met een minimum van € 125,00).

Aansprakelijkheid
AgriPlaza is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de aangeboden partijen via het internet. De
verkopende partij is verantwoordelijk voor het leveren van de aangeboden partij. Mocht de
aangeboden partij niet meer aanwezig zijn dan dient de aanbiedende partij deze zo spoedig mogelijk
te verwijderen of het door te geven aan het kantoor. Dit kan via de mail info@agriplaza.eu of tijdens
kantooruren op telefoonnummer 0592 - 54 54 51. De partijen die worden aangeboden dienen
geleverd te worden en leverbaar te zijn. Bij het niet nakomen van de overeenkomst zal er een boete
van 10% van de koopprijs opgelegd worden, onverminderd het recht op verdere
schadevergoedingen en vergoeding van kosten van verhaal, waaronder begrepen de kosten van
rechtskundige bijstand.
Bij het niet kunnen nakomen van de aangeboden partij, worden er sowieso 25 euro aan
administratiekosten in rekening gebracht.

Regelgeving
Voor de algemene actuele regelgeving omtrent de aangeboden productierechten zijn we aangewezen op het RVO. Dit is via het internet te vinden op  www.RVO.nl, via de telefoon kunt u op nummer 088 042 42 42
informatie verkrijgen.
Voor LLB’s zijn de regels te lezen op http://www.cosunleden.nl/algemeen/suikersysteem-2017-uitgifte-extra-llb-s

Btw over de productierechten
Als landbouwregelaar hoeft er over bepaalde rechten geen btw gerekend en betaald te worden. De
rechten zijn echter niet vrijgesteld van btw als er nevenactiviteiten op het bedrijf plaatsvinden.
Vraag uw accountant voor de exacte regelgeving hierover.

Bieden op de site
Het bieden op de site is bindend. Het bieden kan alleen door actieve producenten; voor het bieden
Op betalingsrechten heeft u een LNV (DR) nummer nodig om een bod te kunnen doen.
Uw bod blijft twee werkdagen tot 12 uur geldig. Wanneer u bijvoorbeeld op maandag een
bod doet, dan blijft dit bod tot de volgende werkdag 12 uur geldig, in dit geval tot
woensdagmiddag 12 uur. Als u op vrijdagmiddag om 16.00 uur een bod doet, blijft dit geldig tot dinsdagmiddag 16.00 uur. Op de site zal het bod dan ook veranderen in laatst uitgebracht bod, om toch de markt
weer te geven.

Belangrijk!
Het is als aanbieder dus zeer van belang om de mail goed bij te houden en bij een aanvaardbaar bod
AgriPlaza op de hoogte te brengen om de transactie verder rond te maken.

Wij van AgriPlaza, wensen u een heel prettig, maar vooral succesvol verblijf op de site toe!