Ontwerp

Voorafgaand aan het uitwerken van een ontwerp gaan wij graag eerst geheel vrijblijvend met u in gesprek, u kunt het zien als een kennismakingsgesprek. Tijdens het gesprek nemen wij samen met u de gewenste plannen door. De plannen zullen wij opnemen in een programma van eisen/ wensen welke wij vervolgens zullen uitwerken in een ontwerp tekening.

Het tekenwerk wordt binnen AgriPlaza Bouw uitgevoerd. AgriPlaza Bouw beschikt namelijk over haar eigen tekenbureau. Het tekenwerk wordt op een vakkundige wijze uitgewerkt. Door de korte lijnen binnen AgriPlaza Bouw kunnen eventuele wijzigingen snel en eenvoudig worden aangepast.

Het kan voorkomen dat u voordat alle plannen verder worden uitgewerkt eerst wilt kijken wat de mogelijkheden financieel gezien zijn, hiervoor kunnen wij voor u een kostenraming maken waarmee u in overleg kunt met uw bank.

Tekenwerk

Sinds een paar jaar hebben wij een eigen tekenbureau, dit bevalt uitstekend, de lijnen zijn kort en wijzigingen kunnen vrijwel direct worden doorgevoerd. We zien dit ook terug in de hoeveelheid werk, steeds meer mensen weten ons te vinden. Omdat we ook op de werkvloer komen weten we precies wat er speelt, we kijken door de ogen van de boer.

Om hier nog beter op in te spelen heb werken wij tegenwoordig als uit in 3D tekenprogramma. In de bouwwereld wordt dit al steeds meer toegepast, kijk eens op Funda, bij de meeste huizen staat al een 3D tekening en zeg nou zelf, het geeft ook direct een heel volledig beeld, zowel van de huidige situatie als van de mogelijkheden. Met een 3D tekening kunt u alles in één oogopslag zien. Een ander groot voordeel is dat de kans op fouten veel kleiner is, maten en oppervlaktes kloppen altijd. Ook kunnen er betere beslissingen worden genomen over materiaalgebruik of de uitvoering van bouwonderdelen. Uiteindelijk bouwt u het gebouw maar 1x en wilt u achteraf geen spijt hebben van de genomen beslissingen.

Binnen AgriPlaza Bouw kunnen wij u voorzien van de volgende soorten tekeningen:

  • Schetsontwerp;
  • Voorlopig ontwerp;
  • Definitief ontwerp;
  • Bestek tekeningen;
  • Erfinrichtingen;
  • Milieu tekeningen;
  • Tekenwerk ten behoeve van vergunningen.

*Staat de gewenste tekening voor u hier niet tussen? Neem gerust contact met ons op, samen kunnen wij bekijken waar wij u in kunnen helpen!

Vergunningen

In de agrarische sector zijn er steeds meer vergunningen en meldingen nodig om de bedrijfsvoering rond te zetten. Zeker bij uitbreidingen is dit het geval. De vergunningen en meldingen kunnen uiteen lopen van het aanvragen van een kapvergunning tot en met het bouwen van een nieuwe stal met een bestemmingsplanwijziging. In de diverse stadia en met alle mogelijke scenario’s, kunnen wij u begeleiden of desgewenst het gehele traject uit handen nemen. Onze ervaring met het aanvragen van vergunning(en) is dat dit tegenwoordig veel tijd in beslag neemt, de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu duurt al 26 weken! Wij willen u er dan ook op wijzen hier vroegtijdig mee te beginnen.

Vergunningen voor o.a. het houden van koeien worden aangevraagd op gemeentelijk niveau. De gemeente komt echter niet om de provincie heen voor de VVGB of NB-wet vergunning. Vanaf 1 juli 2015 vallen meldingen/aanvragen voor NB-wet vergunningen onder het PAS (Programma Aanpak Stikstof). In het PAS zijn alle Natura 2000-gebieden opgenomen waarbinnen ten minste één stikstofgevoelig habitattype voorkomt welke te maken heeft met overbelasting door stikstof.

Het nadeel van het PAS is dat er maar een beperkte ruimte beschikbaar is. Er zijn grenswaarden gesteld aan de uitstoot van de hoeveelheid stikstof op deze gebieden. U kan hierbij het voorbeeld nemen van een taart:

“Bij het uitdelen van een taart geeft men telkens een stukje taart weg. Het gevolg hiervan is dat op den duur de taart op is. Dit is het zelfde principe als dat van het PAS. Elke keer als iemand een stukje ruimte toegezegd krijgt verdwijnt er weer een stukje ruimte voor een collega-boer met het risico dat op den duur alle ruimte vergeven is”.

Bouwbegeleiding

Tijdens de daadwerkelijke bouw hebben wij als AgriPlaza Bouw één motto: bouwen moet een feestje zijn. U als boer bouwt een stal maar één keer. In het voortraject voorafgaand aan de bouw heeft u beslissingen genomen over de uitwerking van uw gebouw. Tijdens de bouwbegeleiding zien wij toe op de naleving van de aannemer op de door ons aangeleverde bestek- en tekenwerk.

Het is van groot belang dat u op één lijn zit met de aannemer. Onze bouwbegeleider komt 1 á 2 keer per week langs op de bouw. Tijdens het bezoek controleren wij de naleving van het plan en houden vergaderingen om onduidelijkheden te voorkomen en de voortgang er in te houden. De bevindingen op de bouw worden gerapporteerd, er worden besluiten genomen over eventuele wijzigingen en het meer- en minderwerk wordt vastgesteld. Middels bouwbegeleiding wordt er voor gezorgd dat alle betrokken partijen bij de oplevering van het bouwwerk tevreden is.

Bouwtechnokeuring

"Wat is de staat van de bestaande gebouwen en welke kosten kan ik verwachten tussen nu en 10 jaar?". Deze vraag is van groot belang bij aankoop van een bedrijf. Met de Agrarische Bouwtechnokeuring komt u niet voor verrassingen te staan.

Locatiecheck

"Uitbreiden op de huidige locatie of verder gaan op een nieuwe locatie?" Wij kunnen voor u een prognose maken van beide situaties waarbij rekening wordt gehouden met:

  • Toekomstige ontwikkelingen in een bepaalde regio;
  • Mogelijkheden m.b.t. milieu- en natuurwetvergunning;
  • Ontwikkelen van een nieuwbouw locatie.